Website Banner
 


 
 
 

 
 แบบบ้าน                   :  P-003
ลักษณะของแบบบ้าน   :  บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น เพื่ออยู่สบาย
ส่วนประกอบของบ้าน   :  3ห้องนอน /3ห้องน้ำ /1รับแชก /1ครัว /1อาหาร /1จอดรถ/1ซักล้าง/1เฉลียง
พื้นที่ใช้สอย               :  00.00ตารางเมตร
ราคาตตัวบ้านประมาณ  : 00 ล้านบาท
หมายตุ                      : ราคาตัวบ้านขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้และสถานที่ปลูกสร้าง
Current Pageid = 43